Slide background

Welkom op de website van I-Mapping.

Je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een imago-onderzoek. De organisatie waarmee je verbonden bent, wil graag weten hoe de doelgroep naar haar kijkt. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. Wij willen je vragen het onderzoek zo eerlijk mogelijk in te vullen. Met jouw antwoorden kunnen wij het huidige imago en de gewenste identiteit, dus hoe wil de organisatie door jou gezien worden, dichter bij elkaar brengen.

Jouw antwoorden en mening dragen bij aan het verbeteren van de organisatie en daar zul je op den duur ook zeker profijt van hebben. Wij noemen dat een win-winsituatie.

Alvast vriendelijk bedankt voor jouw medewerking!

 

Meer uitleg  Inloggen